Kerrock®

Pierwsza oficjalna prezentacja materiału KERROCK® nastąpiła w 1992 roku. Produkowany jest przez słoweńską firmę Kolpa d.d. Na rynku polskim KERROCK® jest dostępny od 1996 roku. Materiał mineralno-akrylowy KERROCK® to kompozyt składający się: w 2/3 z wodorotlenku glinu (ATH) oraz w 1/3 żywic akrylowych (PMMA) i pigmentów. W zależności od koloru płyty KERROCK® oferowane są w grubościach: 6 mm, 8 mm, 12 mm

Zobacz kolorystykę >>

DuPont™ Corian®

DuPont™ Corian® wynaleziony został w 1967 r. przez amerykańska firmę DuPont, pierwszego producenta materiałów typu solid surface na świecie. Materiał solid surface składa się w ok. 1/3 z żywicy akrylowej (ineczej polimetyl, metakrylan lub PMMA), a w ok. 2/3 z minerałów naturalnych.Najważniejszym z tych minerałów jest trójwodzian aluminium (ATH), otrzymywany z boksytu, rudy zawierającej glin. W zależności od koloru płyty DuPont™ Corian® oferowane są w grubościach: 6 mm, 12 mm.

Zobacz kolorystykę >>